Protecció de dades a Barcelona

Serveis de protecció de dades a Barcelona i Catalunya per a empresa i autònoms, cobrim totes les àrees referents a la LOPD i RGPD

Auditoria LOPD

Avaluem la situació actual del seu negoci. Analitzem cadascun dels punts per a procedir a la confecció del project pla.

Seguiment

Seguiment LOPD

Oferim suport al llarg de l'exercici, amb la finalitat de solucionar de manera ràpida els dubtes que poguessin sorgir.

Consultoria

Consultoria LOPD

Realitzem reunió de setup com la confecció d'un calendari de seguiment durant la implantació del RGPD.

Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica LOPD

Complir amb la legalitat és el nostre principi, però sabem que els dubtes poden sorgir en qualsevol moment.

Adequació

Adequació LOPD

Procedim a implantar la normativa, mitjançant la interlocució amb els agents implicats en el projecte.

Gestra LOPD ofereix el seu assessorament i consultoria en protecció de dades i multitud de sectors, adequant-se als perfils dels nostres clients:

1500+ Clientes

1000+ Comunidades

700+ Autonomos

800+ Pymes

Veure més...