Gestra es una consultoria especialitzada en matèria de Protecció de dades, dedicada des de fa més de 12 anys, amb una trajectòria fiable per tots els tipus d’empresa.

Gestra neix amb la idea d’assessorar a totes les empreses i persones involucrades amb la gestió de les dades, per tal de dur a terme el compliment normatiu i entendre tot el seu funcionament.

Ens defineix un clar tractament personal i personalitzat amb el client, on l’acompanyem en tot el procés de l’adequació a la normativa, com en tots els dubtes i problemes que puguin néixer desprès.

El que fem es conscienciar als treballadors de les eines que tenim a la nostra disposició per tal de poder ensenyar i formar els nostres clients en matèria de Protecció de Dades tant a Barcelona com a Madrid.

Gestra forma els seus treballadors i també assessora als seus clients en tot l’àmbit de la normativa.

Que vol dir LOPD I RGPD,
com s’implanta a les empreses

La LOPD-GDD, es el dret a la protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, es troba dins la constitució, que es tradueix en la potestat de control sobre el us que es fa de les seves dades. Aquest control permet evitar que les nostres dades arribin a mans no desitjades, vulnerant els drets fonamentals i de llibertat.

La LLEI ORGANICA DE PROTECCIÓ DE DADES i GARANTIA DRETS DIGITALS - 3/2018 es la llei que obliga a tots als autònoms, pimes, empreses, organismes tan privats com públics que disposin de dades de caràcter personal a complir amb els requisits legals que marca.

En gran trets les principals obligacions que tothom a de complir es un REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT, EVALUACIÓ DE RISCOS, CONSENTIMENT EXPLICIT, entre d’altres...

També cal dir que les sancions s’han incrementat bastant, que van des de els
600€ als 60.000€
60.001€ als 300.000€
300.001€ als 600.000€

I per les empreses de més 10 milions d’euros de facturació la sanció es del 3% sobre la facturació, i les que facturen més de 20 milions d’euros la sanció es del 4% de la facturació.

El reglament General de Protecció de Dades (RGPD) es el reglament europeu relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació  d’aquestes dades.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia Drets Digitals està basada en el Reglament General de Protecció de Dades que marca la Unió Europea.

Per implantar la normativa i la llei a la seva empresa, només caldrà que es possi en mans d’una empresa experta com Gestra on li farem l’estudi de les seves necessitats i li elaborarem tot el plà de seguretat a complir tota la normativa correctament.