Actividad:

L’Àgora era la plaça pública a les ciutats de l’antiga Grècia on es reunia la gent per fer tertúlies i comerciar. Volem prendre aquest sentit de lloc de trobada agradable, ampli i pensat per als nens i les nenes de ciutat per a definir la nostra escola.

La família ha realitzat, des de sempre, la tasca d’educar els infants en els seus primers anys de vida. A causa de la transformació progressiva de la nostra societat, aquesta funció s’ha anat compartint amb les institucions educatives. L’infant ve al món amb un projecte de vida i necessita ajuda per a realitzar-lo, tenir satisfetes les necessitats bàsiques i rebre estímuls. Cal, doncs, treballar en aquest sentit. Fer que pares i mares siguin part integrant de l’escola, per tal que l’infant pugui percebre que família i escola treballem conjuntament per a afavorir el seu desenvolupament harmònic.